Vrouwen die een sectio in de anamnese hebben lijken minder kans te hebben om een volgende zwangerschap vaginaal te bevallen. Is er een verschil in baringsuitkomsten van zwangeren met een sectio in de anamnese die worden ingeleid vanaf 39 weken zwangerschap of bij wie men afwacht? Onderzoekers in Chicago analyseerden  een nationale dataset: the Cesarean Registry of the Eunice Kennedy Shriver National Institute.

Er zijn 12.676 zwangeren met één sectio in de anamnese. Men onderscheidde drie groepen: inleiden van de baring bij 39-39.6 weken (n=638); 40-40.6 weken (n=522) en 41-41.6 weken (n=471) en vergeleek deze vrouwen met de vrouwen bij wie op hetzelfde tijdstip van de zwangerschap een afwachtend beleid is gevoerd. Uitkomstmaten zijn o.a. vaginale geboorte, uterusruptuur, endometritis, bloedtransfusie, maternale sterfte.

Alleen vrouwen die bij 39-39.6 weken ingeleid worden hebben een significant grotere kans om vaginaal te bevallen ten opzichte van afwachten (73,8% versus 61,3%) en op een uterusruptuur (1,4% versus 0,5%). Voor vrouwen die bij 40-40.6 weken ingeleid zijn is de kans op vaginaal bevallen 65.1% versus 61.9%; bij vrouwen die bij 41-41.6 weken ingeleid worden is dit 58.8% versus 60.3% vergeleken met afwachten.

Voor andere uitkomstmaten is er geen significant verschil tussen inleiden op de diverse tijdstippen van de zwangerschap en afwachten. Het voordeel van vaginaal bevallen bij een zwangerschapsduur van 39-39.6 weken moet afgewogen worden tegen het verhoogde risico op een uterusruptuur.