Baraka MA, Steurbaut S, Coomans D et al. Ethnic differences in drug utilization pattern during pregnancy: a cross-sectional study. J Matern Fetal Neonatal Med 2013; 26(9): 900–907. DOI: 10.3109/14767058.2013.765843 Directe link naar de samenvatting van het artikel Het is bekend dat relatief veel vrouwen medicijnen gebruiken tijdens de zwangerschap. Zeker als de ‘over de toonbank’-medicatie (OTC), zoals multivitaminen en pijnstillers, wordt meegerekend. Deze cross-sectionele studie brengt het medicijngebruik in beeld van een multicultureel cohort van 641 vrouwen, die tussen februari en september 2009 de obstetrische polikliniek van het Universiteits-ziekenhuis in Brussel bezochten. De hypothese was dat er een verschil is in medicijngebruik tussen Westerse vrouwen (52% van het cohort), vrouwen van Arabische of Turkse afkomst (33%) en vrouwen van andere afkomst. (15%) De vrouwen vulden een vragenlijst in tijdens het tweede of derde trimester. In totaal worden 1.133 verschillende medicijnen gerapporteerd. Van alle vrouwen gebruiken er 537 (83,8%) één of meer medicijnen, inclusief multivitaminen en 37% van de vrouwen gebruikt medicatie exclusief multivitaminen. Tussen de drie groepen vrouwen bestaan significante verschillen in de percentages vrouwen die medicijnen (exclusief multivitaminen) gebruiken, respectievelijk 43,7%, 28,7% en 31,6%. De groep westerse vrouwen gebruikt per persoon ook significant meer medicijnen dan de beide andere groepen, respectievelijk 2,02, 1,50 en 1,50 medicijnen. Ruim een kwart van alle voorgeschreven medicatie is voor een chronische aandoening, zoals diabetes. Ruim de helft is medicatie voor een tijdelijke aandoening en één vijfde voor zwangerschap gerelateerde aandoeningen, zoals maagzuur. De helft van de gebruikte preparaten vallen in de veilige categorieën (A+B) van de Food and Drug Administration (FDA) risico classificatie. Een kwart is potentieel schadelijk (C+D) en van de overige medicijnen is niet bekend of ze schadelijk zijn, bijvoorbeeld medicatie bij hoesten, antacida en antihistaminica. Ook van de meeste OTC-medicatie is niet bekend of het schadelijk is. De resultaten geven aan dat het van belang is medicijngebruik tijdens de zwangerschap goed te monitoren.