De KNOV heeft op 29 februari de Wetenschapscommissie geïnstalleerd. Deze commissie zal een cruciale rol vervullen bij het beschrijven en onderbouwen van het wetenschapsdomein verloskunde. Daarnaast heeft de commissie de taak om een bijdrage te leveren aan de inbedding van de verloskunde in wetenschappelijk onderzoek, zoals is vastgelegd in de KNOV beroepsvisie.

De KNOV heeft op 29 februari de Wetenschapscommissie geïnstalleerd. Deze commissie zal een cruciale rol vervullen bij het beschrijven en onderbouwen van het wetenschapsdomein verloskunde. Daarnaast heeft de commissie de taak om een bijdrage te leveren aan de inbedding van de verloskunde in wetenschappelijk onderzoek, zoals is vastgelegd in de KNOV beroepsvisie.

De commissie wordt voorgezeten door Prof. Dr. Hans Brug, gezondheidswetenschapper, hoogleraar Epidemiologie en directeur van het EMGO-instituut in Amsterdam. Als coördinator is Ton Rijsemus, MPH aangetrokken, arts-onderzoeker en manager, en voorheen ondermeer werkzaam bij TNO.

Verder hebben de volgende leden zitting in de nieuwe commissie:

  • Prof. Dr. Jos van Roosmalen, gynaecoloog en hoogleraar VU;
  • Prof. Dr. Koos van der Velden, hoogleraar sociale geneeskunde, voorzitter platform preconceptie zorg VWS en voorzitter Platform modernisering verloskunde;
  • Prof. Dr. Jan Klein, hoogleraar & hoofd afdeling Anesthesiologie Erasmus MC;
  • Mariël Croon verloskundige en wetenschapsjournalist;
  • Dr. Hennie Wijnen, verloskundige en onderzoeker;
  • Prof. Dr. Sietske Homsma, internist aan het AMC en medisch specialist bij het Verbond van Verzekeraars.