Acosta CD, Bhattacharya S, Tuffnell D et al. Maternal sepsis; a Scottisch population-based case-control study. BJOG 2012;119:474-483 Directe link naar de gratis full text versie Hoewel een sepsis weinig voorkomt rond de partus zijn de laatste jaren de maternale sterftecijfers ten gevolge van sepsis gestegen in Europese landen. Van alle IC-verwijzingen rondom bevallingen in Nederland is 8.1% gerelateerd aan een sepsis. In Aberdeen (Schotland) deed men met data van een tertiair National Health Service ziekenhuis onderzoek naar de relatie tussen obesitas en sepsis, en andere risicofactoren. Van 1986-1990 werden alle casus met maternale sepsis opgezocht met daarbij per casus vier controles, gematched op jaar van bevalling. Studiegroep: 89 ongecompliceerde sepsis (oS), 14 ernstige sepsis (eS) en 412 controles. Bij het merendeel ontstond een sepsis postpartum en vóór het verlaten van het ziekenhuis (89,8% van de oS en 92,9% van de eS). In de sepsisgroepen bevonden zich vaker vrouwen met een niet-blanke huidskleur en vrouwen die een sectio hadden ondergaan: 48,3% oS; 64,3% eS en 25,3% van de controles. In de studieperiode steeg het percentage sectio’s. Gecorrigeerd voor de manier van bevallen, demografische en klinische factoren kwam sepsis bij obese vrouwen twee keer zo vaak voor (OR: 2.12 ,1.14-3.89) vergeleken met vrouwen met een normaal gewicht. Andere predictieve risico’s voor het krijgen van een sepsis waren: leeftijd < 25 jaar, een sectio, multipariteit (oS: 6.29; sS OR: 12.04), anemie (oS 3.43; eS 18.49) en vroeggeboorte (OR: 2.46 oS). Met deze kennis moet rekening gehouden worden op elke verlos- en kraamafdeling.