Van Hanegem N, Solnes Miltenburg A, Zwart JJ et al. Severe acute maternal morbidity in asylum seekers: a two-year nationwide cohort study in the Netherlands. AOGS 2011;90:1010-1016
Directe link naar de samenvatting in AOGS

De fysieke en psychische gezondheid van asielzoekers is vaak slechter dan van de algemene populatie. Deze Nederlandse prospectieve cohortstudie onderzocht de incidentie en de risicofactoren van ernstige acute maternale morbiditeit (EAMM) bij asielzoekers.

Gedurende twee jaar (20042006) werden bij alle 98 Nederlandse verloskundige afdelingen de gevallen van EAMM bij alle asielzoekers verzameld. De algemene populatie zwangeren in Nederland in dezelfde periode diende als referentiecohort (n=371.021). De belangrijkste uitkomstmaten waren incidentie en risicofactoren voor EAMM. Van alle 2.552 zwangeren met EAMM betrof het in veertig gevallen asielzoekers. De incidentie van EAMM was 31 per 1.000 zwangere asielzoekers, vergeleken met een incidentie van 6.8 per 1.000 voor de algemene populatie zwangeren (RR 4.5: 3.36.1). Zelfs vergeleken met nietwesterse zwangere immigranten, hadden de asielzoekers een verhoogd risico op EAMM (RR 3.6: 2.65.0). Mogelijke risicofactoren voor EAMM bij de zwangere asielzoekers waren: HIV positief, één persoonshuishouden, werkeloosheid, lage economische status, aanzienlijke taalbarrière, kort verblijf in Nederland, late inschrijving bij verloskundige zorgverlener, multipariteit en eerdere keizersnede. De onderzoekers vermoeden dat de incidentie onder illegale zwangeren nog hoger is.

Gezien de extra risicofactoren en de hogere risico’s van zwangere asielzoekers op EAMM, vergeleken met de algemene populatie van zwangeren in Nederland en nietwesterse immigranten, dienen verloskundige zorgverleners extra zorg te besteden aan zwangere asielzoekers.