Slechte mondhygiëne tijdens zwangerschap kan leiden tot vruchtdood, pre-eclampsie, laag geboortegewicht en prematuriteit, maar zwangere vrouwen lijken zich hiervan niet bewust. Verloskundige zorgverleners kunnen de mondhygiëne van de vrouwen bevorderen, maar benutten hun ingang mogelijk niet optimaal. In de Australische studie worden kennis, attitude en uitvoering van mondzorg onder verloskundige zorgverleners onderzocht.

Van de 3013 in 2013 en 2014 benaderde verloskundige zorgverleners vulden 393 respondenten een online vragenlijst in (respons 17,6%). Kennisvragen worden in 66,4% goed beantwoord. Er zijn hiaten in de kennis over de relatie met slechte neonatale uitkomsten en de veiligheid van tandheelkundige behandelingen in de zwangerschap.

Bijna alle respondenten beamen dat mondhygiëne belangrijk is, dat zwangere vrouwen een tandartscontrole zouden moeten ondergaan en dat juist de verloskundige zorgverleners hier een belangrijke taak hebben. Slechts een derde voelt zich echter bekwaam om advies te geven en te verwijzen, terwijl minder dan 10% actief counselt voor goede mondzorg.

De voornaamste ervaren barrières zijn gebrek aan scholing, tijd tijdens consulten en kennis van veiligheid van tandheelkundige behandeling tijdens de zwangerschap. Bevorderende factoren zijn ervaring, scholing en beschikbaarheid van foldermateriaal.

Ondanks de lage respons en gevonden kennishiaten concluderen de auteurs dat onder verloskundige zorgverleners attitude wat betreft het belang van goede betreffende mondzorg en het bewustzijn van hun taak hierin voldoende zijn. De ervaren barrières maken echter dat mondzorg binnen antenatale zorg weinig aandacht krijgt en dat zwangere vrouwen te weinig actief gecounseld en verwezen worden. Scholing van verloskundige zorgverleners en ondersteunend materiaal zoals richtlijnen en multimedia tools kunnen mondzorg onder zwangere vrouwen bevorderen.