Klachten over de bekkenbodem, een veel voorkomend gezondheidsprobleem,krijgen langzamerhand de aandacht die zij verdienen. In 2004 besteedde dit tijdschrift al uitgebreid aandacht aan urineincontinentie. Vaak komt dit echter voor in combinatie met andere bekkenbodemproblemen als prolaps en fecale incontinentie en verergeren de klachten met het ouder worden. Verwacht wordt dat de vraag naar bekkenbodemzorg in de toekomst snel zal toenemendoor de vergrijzing en een actievere levensstijl van oudere vrouwen. Debevalling wordt veelal aangewezen als belangrijke veroorzaker van dezeproblemen. Met name de kunstverlossing is een grote boosdoener. Preventie richt zich dan ook op de groep zwangere en barende vrouwen.Volgens de onlangs aangestelde hoogleraar bekkenbodemproblematiek in Nijmegen, professor dr M.E. Vierhout, kan begonnen worden met de regelrechte verwijzing van de forceps naar het museum, vanwege grote schade die hij geeft en zijn slecht aangetoonde meerwaarde boven de vacuümextractie.Vierhout pleitte in zijn oratie voor een samenwerking tussen verschillendedisciplines op het gebied van onderzoek, preventie en behandeling, met als uiteindelijk doel te komen tot multidisciplinaire bekkenbodemspecialisten. In verschillende steden zijn inmiddels gespecialiseerde centra van de grondgekomen, waar o.a. gynaecologen, fysiotherapeuten, urologen en psychologen samenwerken. Een van die centra is het bekkenbodemcentrum van het Erasmus MC. Zij organiseerde op 27 mei jl een symposium voor verloskundigen en verpleegkundigen in congrescentrum Engels te Rotterdam.