De KNOV organiseert op 5 november a.s. een
studiedag Methodisch Intercollegiaal Overleg
(MIO)

 

Intercollegiale Toetsing voor verloskundigen is een vorm
van MIO die al in 1998 door de KNOV werd geïmplementeerd.
Op deze studiedag introduceren we andere
methodieken van MIO. Het betreft: casuïstiekbespreking,
intervisie en ethische reflectie. Deze methodieken kunnen
toegepast worden in de toetsgroep maar ook in andere
samenwerkingsverbanden zoals in de verloskundige
praktijk of VSV. De doelgroep voor deze dag zijn naast
toetsgroepbebegeleiders ook de algemene KNOV leden.