Actief baren heeft zowel tijdens de ontsluitingsfase als tijdens de uitdrijvingsfase een toegevoegde waarde. Dit artikel bespreekt de beschikbare evidence over de effecten van verschillende baringshoudingen op de duur en
de uitkomst van de baring. We maken onderscheid in baringshoudingen in de ontsluitingsperiode en tijdens de uitdrijving.

Dit artikel bespreekt twee reviews over de effecten van verschillende baringshoudingen op de uitkomst van de
bevalling. De belangrijkste conclusie uit twee Cochrane reviews is dat de verticale houding zowel tijdens de
ontsluiting als tijdens de uitdrijving voordelen heeft en dat er geen risico’s of nadelen aan verbonden zijn. Dit
wordt gestaafd met onderzoek uit Nederland. De wetenschappelijke bewijzen uit de reviews ondersteunen
de uitspraak dat actief baren zowel tijdens de ontsluitings­fase als tijdens de uitdrijvingsfase een toegevoegde waarde heeft. Juist de vrije keuze is voor de vrouw zelf belangrijk: de barende moet zoveel mogelijk vrij worden gelaten in het kiezen van de voor haar, op dat moment, meest comfortabele houding. En zij moet hierin gestimu­
leerd en aangemoedigd worden door de verloskundige die haar begeleidt en al in de zwangerschap voorlicht over de mogelijkheden en de voor­ en nadelen van de verschillende houdingen. Een liggende houding moet niet vanzelfsprekend zijn. Het is de moeite waard om een verticale houding uit te proberen.