Het is belangrijk om preventieve maatregelen te kunnen baseren op ‘evidence’. De prospectief opgezette ABCD-studie voorziet hierin, want die is gericht op de invloed van leefgewoonten tijdens de zwangerschap op de gezondheid en ontwikkeling van het kind bij geboorte en op latere leeftijd. Specifieke aandachtspunten zijn ondermeer oorzaken van perinatale sterfte en vroeggeboorte, een te laag geboortegewicht en de gevolgen van stress bij de zwangere vrouw. Aan het onderzoek hebben in totaal 8.267 zwangeren aan deelgenomen. Ongeveer 5.000 kinderen worden de komende jaren in hun ontwikkeling gevolgd: vanaf hun geboorte tot het moment dat zij jonge volwassenen zijn.Een artikel over de eerste resulaten van deze omvangrijke studie.