Vrouwen waarderen het als ze een bekende verloskundige bij hun bevalling hebben. In Zweden wordt de prenatale en postnatale zorg door de verloskundige in de wijk gedaan en de natale zorg door een klinisch verloskundige. Vrouwen met veel angst voor de bevalling worden in de zwangerschap naar de kliniek verwezen voor begeleiding door een gespecialiseerd team van verloskundigen. Zij krijgen 2-3 counselingsgesprekken over hun angsten, waarbij ook door ondersteuning bij voorbereiding op de baring geprobeerd wordt het zelfvertrouwen van vrouwen te vergroten.

Het doel van deze Zweedse pilotstudie onder 70 vrouwen in drie ziekenhuizen was om vrouwen die verwezen werden vanwege angst voor de bevalling, continuïteit van zorgverlener tijdens de gesprekken en de baring te bieden. In totaal deden 13 klinisch verloskundigen mee. Zij zegden toe ook de bevalling te begeleiden, mits hun werk in de kliniek dat op dat moment toe zou laten. Tijdens 3 momenten werden vragenlijsten afgenomen. Gemeten werden de prevalentie van continuïteit van zorgverlener, factoren die van invloed waren op de continuïteit. Ook het verloop van de grootte van de angst gemeten met The Fear of Birth Scale (FOBS) werd gemonitord op 3 tijdpunten.

Uiteindelijk had 34% van de vrouwen daadwerkelijk een bekende verloskundige tijdens de zwangerschap en bevalling. Vrouwen die continuïteit van zorg kregen, hadden meer counselingsgesprekken (OR 1.8; 1.15-2.81) waardeerden de continuïteit van zorg hoger en waren meer tevreden met de gesprekken over hun angsten (OR10.06; 1.23-52.06) vergeleken met de overige vrouwen in de studie.

Zeven (29%) vrouwen in de continuïteitsgroep rapporteerden dat hun angst verdwenen was vergeleken met 2 (4.5%) in de groep die geen continuïteit van zorg kreeg. Alle vrouwen hadden minder angst in de loop van de tijd, ongeacht of ze een bekende verloskundige bij de baring hadden.

De auteurs concluderen dat alhoewel de groep klein was en er maar een beperkt aantal vrouwen uiteindelijk continuïteit van zorgverlener had, de resultaten toch mogelijk laten zien dat het leidt tot meer tevredenheid en minder angst voor de baring.

Dat slechts een derde van de vrouwen continuïteit van zorg had kon mede verklaard worden uit het feit dat de verloskundigen in de studie vaak seniors waren en er niet altijd iemand beschikbaar was om hun werk over te nemen als de bevalling zich aandiende. Ook waren de verloskundigen niet oproepbaar buiten hun dienstrooster. Mogelijk speelde de opgebouwde band door het hebben van meerdere afspraken met de verloskundige mee in een hogere kans op een bekende verloskundige bij de bevalling. En draagt het opbouwen van de vertrouwensband ook bij aan de reductie van angst voor de bevalling.