De rol van de verloskundige in de anticonceptiezorg is tot nu toebeperkt tot het advies bij de afronding van het kraambed. Het nieuweverloskundig beroepsprofiel en het devies om het eerstelijns aanbodnauwer te laten aansluiten op de zorgvraag van cliënten, bieden ruimtevoor een taakherschikking op het gebied van anticonceptie van huisartsnaar verloskundige. Maar vinden verloskundigen anticonceptiezorg welpassen in hun takenpakket?