Routinematig gebruik van de rugligging kan beschouwd worden als een interventie in het normale verloop van de baring die in de westerse wereld geïntroduceerd is zonder wetenschappelijke onderbouwing van de voordelen boven andere houdingen. Vrouwen verwachten van verloskundigen dat zij professioneel advies geven over het gebruik van baringshoudingen. Dit advies heeft een
grotere invloed dan hun eigen voorkeur.

Verloskundigen maken de uiteindelijke beslissing over de keuze van de baringshouding is het belangrijk om er achter te komen dat verloskundigen vinden van dit zorgaspect. Anderen brengen naar voren dat de wisselwerking tussen verloskundige en cliënt in het kiezen van en barings houding nog verder onderzoek behoeft.

Thachuk’s modellen voor informed consent en informed choice waren bruikbaar om een onderscheid te maken tussen twee  verschillende benaderingen van verloskundigen met betrekking tot baringshoudingen van vrouwen. Vrouwen een geïnformeerde keuze geven in baringshoudingen kan een goed alternatief zijn om hen ofwel te laten kiezen ofwel aan te moedigen verticale houdingen aan te nemen.

Het geven van informed choice werd gedefinieerd als het actief bieden van een keuze aan vrouwen over baringshoudingen, maar leiding nemen als dat verloskundig gezien geïndiceerd is, bijvoorbeeld bij niet vorderende uitdrijving of als vrouwen zelf geen keuze kunnen of
willen maken. Hiervoor is het nodig om vrouwen tijdens de zwangerschap informatie te geven die individueel is afgestemd en met hen een gesprek aan te gaan over hun wensen op het gebied van baringshoudingen. De voorkeur van vrouwen is het uitgangspunt, maar verloskundigen kunnen andere opties voorstellen als dat in het voordeel van vrouwen is.

Vrouwen moeten voorbereid worden op de onvoorspelbaarheid van hun gevoelens/voorkeuren tijdens de bevalling en op verloskundige factoren die een rol kunnen spelen. Om alle vrouwen een geïnformeerde keuze aan te kunnen bieden, moet serieus aandacht besteed worden aan de arbeidsomstandigheden van verloskundigen. Hulpmiddelen moeten gebruiksvriendelijker worden. Studenten en verloskundigen moeten vaardigheden leren om vrouwen in verschillende baringshoudingen te begeleiden en tegelijkertijd goed voor hun eigen rug te zorgen.