Barbara Gijsbers, gezondheidspsychologe verbondenaan het Wilhelmina Kinderziekenhuiste Utrecht, promoveerde op 21 november 2007op dit onderwerp aan de universiteit vanMaastricht. Het onderzoeksproject, dat in haarproefschrift [1] staat beschreven, komt voort uitde Prevask studie (PREVentie Van Astma bijKinderen). Deze studie richt zich vooral ophet tegelijkertijd vermijden van meerdereomgevingsinvloeden om astma te voorkomenbij kinderen die een verhoogd risico hebbenom astma te ontwikkelen.