In toenemende mate wordt in de literatuur melding gemaakt van gevallen van kernicterus of BIND (bilirubin induced neurological dysfunction) bij gezonde, aterme pasgeborenen. Dit ziektebeeld ontstaat door irreversibele cellulaire schade ter plaatse van met name de basale ganglia, veroorzaakt door ongebonden bilirubine.

Er heeft tijdens de afgelopen jaren een aantal veranderingen plaatsgevonden in de zorg rondom de pasgeborene, welke heeft bijgedragen aan de toegenomen incidentie van ernstige hyperbilirubinemie. Voorbeelden van zulke veranderingen zijn het hanteren van een minder stringent beleid ten aanzien van icterus neonatorum, sneller ontslag uit het ziekenhuis na de geboorte én toename van het geven van borstvoeding, waarbij het soms schort
aan een adequate begeleiding.

Ter voorkoming van kernicterus stellen wij de volgende maatregelen voor:

  • (her-)educatie over icterus neonatorum aan ouders en professionele zorgverleners,
  • borstvoeding als eerste keus voeding, mét goede begeleiding en advisering,
  • beoordeling van de mate van hyperbilirubinemie bij controle thuis en / of vóór ontslag uit het ziekenhuis en vaststellen van de follow-up termijn.