Nederlandse onderzoekers ontdekten dat blootstelling aan bestrijdingsmiddelen in woonomgevingen kan leiden tot ongunstige geboorte-uitkomsten.

We weten uit onderzoek dat beroepsmatige blootstelling aan bestrijdingsmiddelen in verband is gebracht met ongunstige geboorte-uitkomsten, zoals verkorte zwangerschapsduur, laag geboortegewicht en perinatale sterfte. Het is nog onbekend wat blootstelling aan agrarische bestrijdingsmiddelen voor omwonende zwangere vrouwen betekent. Nederlandse onderzoekers hebben een start gemaakt om dit complexe onderwerp te onderzoeken.

Geboorte-uitkomsten van moeders op het platteland onderzocht

De onderzoekers koppelden de gegevens uit de Perinatale Registratie data Nederland in de periode 2009–2013 met de gemeentelijke registratie. Zo werden 339.947 moeders geselecteerd die ouder waren dan 16, op het platteland woonden, niet dichtbij de grens van Duitsland of België, maximaal één keer tijdens de zwangerschap van adres veranderden, zwanger waren van een eenling, die geboren werd na 22+ weken zwangerschapsduur. Vrouwen die werkten in de agrarische sector werden uitgesloten, vanwege mogelijke professionele blootstelling.

De onderzoekers hebben de volgende geboorte-uitkomsten in het onderzoek onderzocht:

  • zwangerschapsduur
  • geboortegewicht
  • perinatale sterfte

Sommige ingrediënten geven een verhoogde kans op nadelige geboorte-uitkomsten

De onderzoekers gebruikten gewasplattegronden en enquêtes onder boeren om de omgevingsblootstelling te schatten. Er werd per actief ingrediënt van de totaal 139 actieve ingrediënten van bestrijdingsmiddelen een analyse gemaakt. In deze analyse werd rekening gehouden met de woonafstand tot het relevante agrarisch perceel. Uit de analyses bleek dat sommige actieve ingrediënten van agrarische bestrijdingsmiddelen bij omwonende zwangere vrouwen een verhoogde kans geven op ongunstige geboorte-uitkomsten:

  • Fluroxypyr-meptyl; dit stond in verband met een langere zwangerschapsduur.
  • Glufosinaat-ammonium; dit stond in verband met een verhoogd risico op een lager geboortegewicht.
  • Linuron; dit stond in verband met een hoger geboortegewicht en een verhoogde kans op macrosomie.
  • Vinclozolin; dit stond in verband met een langere zwangerschapsduur.
  • Picoxystrobin; dit stond in verband stond met een verhoogde kans op macrosomie.

De onderzoekers hebben met dit onderzoek een eerste verkenning gedaan. De bevindingen bieden aanknopingspunten voor verdere onderzoeken naar de gevolgen van deze stoffen en/of stoffen met vergelijkbare werkingsmechanismen voor geboorte-uitkomsten.

Wat betekent dit voor jou?
De kennis over de gevolgen van blootstelling aan meerdere bestrijdingsmiddelen tegelijk is nog in ontwikkeling. Goede adviezen geven is dus moeilijk. Je kunt zwangeren adviseren om blootstelling te vermijden, waar dat mogelijk is. Denk aan onkruidbestrijders, anti-insecticiden, vlooienbandjes en andere bestrijdingsmiddelen in huis en tuin. Je kunt ze ook wijzen op de informatie over bestrijdingsmiddelen bij kinderwens en zwangerschap op ZwangerWijzer.