Uit onderzoek in de Verenigde Staten, Engeland, Zweden en Australië blijkt dat verloskundige groepszorg in de zwangerschap volgens de methode van Centering Pregnancy vergeleken met de standaard individuele zorg, effectief is vooral bij vrouwen met een lage sociaal economische status, allochtone vrouwen en zwangere tieners. Het verlaagt de kans op vroeggeboorte en laag geboortewicht. Het verhoogt de kans op het geven van borstvoeding, kennis van zwangerschap en ouderschap en de tevredenheid met de zorg.

TNO is partner van CenteringPregnancy in de USA en heeft CenteringPregnancy naar Nederland gehaald. De KNOV wil samen met TNO CenteringPregnancy geschikt maken voor de verloskundige zorg in Nederland, zowel voor eerste als tweedelijns verloskunde. In nauwe samenwerking met drie verloskundigen praktijken in Nederland is een belangrijke eerste stap gezet. De inhoud van de bijeenkomsten is aangepast aan de Nederlandse situatie en de verloskundigen en hun assistenten hebben een gedegen training ondergaan. Verloskundigen praktijken ‘De Bakermat’ in Wageningen, ‘Aan ’t IJ’ en ‘Vida’ in Amsterdam zijn als eerste praktijken gestart met CenteringPregnancy. Daarnaast heeft het consortium Noordelijk Zuid-Holland CenteringPregnancy als projectidee genomen voor de ZonMw aanvraag Zwangerschap en Geboorte en hebben
de KNOV en TNO subsidie aangevraagd bij het NutsOhrafonds voor verdere implementatie. Kortom u zult in de toekomst hier nog heel veel van horen! In het Tijdschrift voor Verloskundigen van april 2012 zult u uitgebreider worden geïnformeerd over deze inspirerende vorm van zorg.