Het NIVEL verzamelt cijfers over de arbeidsmarkt van verloskundigen met behulp van de verloskundigenregistratie. Deze cijfers verschaffen bijvoorbeeld inzicht in de omvang en samenstelling van de beroepsgroep. Dit artikel is de eerste van een reeks waarin het NIVEL laat zien wat er gebeurt met de gegevens die verloskundigen aanleveren.

In 1983 is het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) samen met de KNOV gestart met het registratieproject verloskundigen. Het doel was om arbeidsmarktinformatie te verzamelen over de beroepsgroep verloskundigen in Nederland. De gegevens zeggen iets over het aantal, de omvang, samenstelling en geografische spreiding van de beroepsgroep. Ook zijn de gegevens gebruikt in verschillende onderzoeken. Bijvoorbeeld het onderzoek uit 1999 naar uittreden en herintreden binnen de beroepsgroep, het onderzoek naar vestigingswensen en vestigingsgedrag uit 2000, en de behoefteramingen voor verloskundigen uit 2002, 2005 en 2011. In de Monitor Verloskundige Zorgverlening (2000-2005) werden gegevens over organisatie en inhoud van de verloskundige zorg gecombineerd.

In de artikelenreeks die we met dit artikel van start laten gaan, willen we de lezers van het Tijdschrift voor Verloskundigen laten zien wat er gebeurt met de informatie die zij ons leveren in het kader van de jaarlijkse registratie-enquête. Wij willen ook laten zien dat het zinvol is om aan deze registratie en aan onderzoek mee te werken, omdat de beroepsgroep daardoor inzicht krijgt in de ontwikkeling van de eigen arbeidsmarkt. Met dit inzicht kan vervolgens adequaat beleid voor en door de beroepsgroep gevoerd worden, bijvoorbeeld als het gaat om het bepalen van de benodigde opleidingscapaciteit aan de hand van ontwikkelingen in het aanbod van verloskundigen.