Hoeveel verloskundigen moeten er in de toekomst worden opgeleid om aan de vraag te blijven voldoen? Dit zocht het NIVEL onlangs uit op verzoek van de KNOV met een zogenaamde capaciteitsramingsstudie.De capaciteitsraming voor verloskundigen in Nederland die in 2012/2013 is uitgevoerd laat in verschillende scenario’s verschillende uitkomsten zien [3]. In het conservatieve geval kan de huidige opleidingsinstroom gelijk blijven. Gaan taakherschikking en/of ontschotting plaatsvinden dan dienen er meer verloskundigen opgeleid te worden in Nederland.Hoe nauwkeurig de uitkomsten van de capaciteitsramingen ook worden doorgerekend, zij blijven gebaseerd op inschattingen en onzekerheden. Het verdient dan ook aanbeveling de ontwikkelingen te blijven monitoren en te blijven werken aan het meten van de impact van aspecten zoals taakherschikking en ontschotting op eenzo valide en betrouwbaar mogelijke wijze. Het is nu aan de stakeholders in het verloskunde veld om deze resultaten verder in hun beleid en visie te verwerken. Hoe die visies ook kunnen verschillen, een duurzaam evenwicht op de arbeidsmarkt voor verloskundigen in Nederland is een gemeenschappelijk belang voor alle partijen – niet te vergeten voor hen die verloskunde elke dag in de praktijk brengen en ervaren.