Met de pilot “Kinderwensspreekuur’ namen 28 enthousiaste verloskundigen het voortouw om preconceptiezorg in de eerstelijn te realiseren. Daarmee wisten zij de verloskundige als zorgaanbieder van deze nieuwe vorm vanzorg naar voren te schuiven.

Sinds het nieuwe millennium zijn allerlei partijen bezig met het ontwikkelen van preconceptiezorg (pcz) in Nederland. Bij de KNOV heeft dit onder andere in 2005 tot het standpunt preconceptiezorg geleid. Hierin neemt de KNOV de stelling in dat iedere vrouw een preconceptieconsult (pcc) in de eerstelijn aangeboden moet krijgen. Ondertussen is pcz opgenomen in het beroepsprofiel van de verloskundige. De Stichting Samenwerkende Opleidingen tot Verloskundige (SSOV) heeft een bij scholing opgezet die door inmiddels 400 verloskundigen is gevolgd. Een volgende belangrijke stap was de start van de pilot ‘Kinderwensspreekuur’ in het najaar van 2006. Met de ervaringen in deze pilot heeft de KNOV instrumenten ontwikkeld voor het opzetten en uitvoeren van het pcc. Tegelijkertijd liep de pilot ‘foliumzuur via de verloskundige praktijk’ waarbij twee verloskundige praktijken zich hebben gericht op het bereiken en voorlichten van allochtone vrouwen en autochtone vrouwen met een lage sociaal economische status (SES). Juist bij deze vrouwen is de grootste gezondheidswinst van pcz te verwachten maar ze zijn tevens moeilijk bereikbaar. In dit tijdschrift worden de bevindingen in beide projecten beschreven. Daarnaast vindt u een artikel over het onderzoek naar preconceptiezorg voor laagopgeleide autochtone vrouwen dat Inger Aalhuizen voor haar Masteropleiding in 2006 heeft verricht.