In het thans te bespreken haalbaarheidsonderzoek, de Landelijke Perinatal Audit Studie (LPAS), is nagegaan of structurele tekortkomingen in het zorgproces in relatie tot perinatale sterfte met een landelijke perinatal auditorganisatie opgespoord kunnen worden. Het onderzoek werd uitgevoerd onder supervisie van vertegenwoordigers van de wetenschappelijke/beroepsverenigingen van de verloskundigen (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen), de gynaecologen (NederlandseVereniging voor Obstetrie en Gynaecologie), de huisartsen (Landelijke Huisartsen Vereniging) en de kinderartsen (Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde). Deze vertegenwoordigers hadden zitting in een door hetCollege voor zorgverzekeringen (CVZ) benoemde deskundigencommissiemet een op voordracht van de beroepsgroepen benoemde onafhankelijke voorzitter.