“Pethidine is voor de bestrijding van pijn in de verloskunde geen bevredigend middel”, stelt Ramon Aronius, gynaecoloog in het Rijnland ziekenhuis te Leiderdorp. Samen met anesthesioloog Gerry Woerlee ontwikkelde hij een alternatief, om iets beters te kunnen bieden aan vrouwen die vastlopen tijdens de baring. De nieuwe techniek geeft vrouwen zelf de controle over de hoeveelheid pijnstilling. Voordelen: er is minder medicatie nodig en vrouwen zijn uitermate tevreden.