In veel landen is de houten Pinard stethoscoop als instrument om de foetale conditie te monitoren tijdens de bevalling vervangen door het CTG en het handheld Doppler-apparaat. Daarom dreigen de vaardigheden die nodig zijn om met de Pinard stethoscoop de foetale hartactie te beoordelen te verdwijnen.

Het doel van deze kwalitatieve studie uit Noorwegen was om de huidige kennis over deze vaardigheid te verkennen, belichten en beschrijven, voordat deze verloren gaat. In totaal werden 21 verloskundigen geïnterviewd in vier focusgroepen en één individueel interview. Allen hadden ervaring met het gebruik van de Pinard voor foetale monitoring tijdens de bevalling.

Zij waren ofwel met pensioen, of zij werkten op een verloskundige afdeling waar alleen laag-risico bevallingen worden begeleid of zij werkten op een verloskundige afdeling in een academisch ziekenhuis waar het gebruik van de Pinard stethoscoop wordt gestimuleerd.

De meeste verloskundigen vonden dat er – ondanks de beschikbare nieuwe technologieën – een plaats blijft voor het gebruik van de Pinard, onder andere omdat het de verloskundige heel dichtbij de zwangere vrouw brengt. Daarom zagen zij het bijvoorbeeld als een heel geschikte methode bij een eerste uitwendig onderzoek tijdens de bevalling.

Zij zien het gebruik van de Pinard als een onderdeel van het verloskundige ambacht. Training en werkervaring vonden de deelnemers belangrijk om zich zeker te voelen bij het gebruik van de Pinard. Sommigen gaven aan dat zij door de opgedane ervaring normale en abnormale foetale geluiden konden herkennen, maar het definiëren en karakteriseren van deze geluiden bleek moeilijk.

De verloskundigen vonden ook dat het gebruik van de Pinard extra informatie kan geven over de geboorte en het geboorteproces, zoals de ligging, de draaiing en de indaling van de foetus. De verloskundigen gaven aan dat de Pinard goed is voor zowel de barende vrouw als voor de verloskundige, vanwege de nabijheid van de verloskundige bij de zwangere vrouw en omdat het rust brengt in de verloskamer of onderzoekskamer.

De onderzoekers bevelen regelmatig gebruik van de Pinard tijdens de bevalling aan om ervaring op te doen en zo deze verloskundige vaardigheid te onderhouden.