Recent heeft Herman Oosterbaan, gynaecoloog in het Jeroen Bosch Ziekehuis in Den Bosch, die toch al heel wat jaren zijn beroep uitoefent, een heel bijzondere ervaring opgedaan. Omdat het hem zo raakte, wil hij het met al zijn (aspirant-)vakgenoten delen. ‘Immers, een steeds grotere groep collega’s maakt gebruik van sociale media en een gewaarschuwd mens telt voor twee.’

Wat vooraf ging
Zoals altijd start de dag van 31 januari in het Jeroen Bosch Ziekenhuis met het ochtendrapport. Op deze dag nemen vier co-assistenten afscheid. In de lovende afscheidsspeech, waarop het viertal ons trakteert, wordt het co-schap verloskunde en gynaecologie in het JBZ als ‘enerverend en inspirerend’ omschreven. Als blijk van dank heeft het kwartet zich uitgeleefd door cupcakes te bakken, die aan de verbeelding niets overlaten. Onder veel gelach en complimenten voor dit staaltje originele patisserie worden de cupcakes geconsumeerd. Voordat de schalen worden aangebroken maak ik (HO) met mijn telefoon een foto en plaats een tweet met foto en de tekst: Creatieve co-assistenten verloskunde en gynaecologie @JBZDenBosch. We (de maatschap) hebben dan nog geen idee wat ons boven het hoofd hangt.

 

De lessen
• Bedenk wat je met je tweet wil: wie wil je bereiken en wat is je boodschap? Realiseer je ook op voorhand wat de risico’s zijn.
• Je krijgt postieve en negatieve reacties; vooral de negatieve blijven aan je kleven.
• Bied  niet  zomaar  excuses  aan.  Die  kunnen  tot nieuwe negatieve reacties leiden.
• Trek je tweet nooit terug als er in jouw optiek niks mis mee is. Hierdoor is de oorspronkelijke tekst niet meer te vinden en interpreteren media en publiek vrijelijk. Daarnaast kan het terugtrekken van de tweet ook weer worden opgevat als een schuldbekentenis.
• Excuses niet plaatsen zonder dat de betrokkenen hierin gekend zijn, erachter staan en akkoord zijn.
• Mogelijk is het verstandig om als betrokkene zelf, eerder actief te reageren. Imagoschade is toch al zeker.
• Tenslotte:  als  je  het  aantal  volgers  op  je  twitter­ account wil vergroten is dit wel een goede weg.