Er zijn diverse mogelijke oorzaken voor een verminderde vruchtbaarheid en een gestoord beloop van de zwangerschap zoals een miskraam, een laag geboortegewicht of een aangeboren afwijking. Arbeidsomstandigheden van de vrouw en
man kunnen hier ook aan bijdragen. Tot nu toe krijgt dit weinig aandacht in het dagelijks handelen van de gynaecoloog.