Eerder onderzoek liet zien dat de begeleiding tijdens de eerste (latente) fase van de baring vaak onvoldoende tegemoet komt aan de behoeften van vrouwen en hun partners. Daarom verrichten de onderzoekers een systematische review van kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van zwangere vrouwen, partners en zorgverleners met deze begeleiding.

De onderzoekers selecteerden voor hun kwalitatieve synthese 21 publicaties tussen 2003 en 2016 uit hoog- en middeninkomenslanden. De deelnemers waren zwangere vrouwen met geplande vaginale baring bij een eenling in hoofdligging, hun partners of betrokken zorgverleners.

Een thema omvat de ervaringen met de begeleiding. Primiparae vrouwen hebben onvoldoende kennis en zijn vaak onvoldoende voorbereid op de eerste fase van de baring. Daardoor moet het geboorteplan vaak in die fase al worden aangepast. Verloskundigen herkennen dat. Zwangere vrouwen kunnen de latente en actieve fase moeilijk onderscheiden en hechten daarom aan vaginale touchers om houvast te krijgen.

De vrouwen ervaren consistente, geïndividualiseerde adviezen en bevestiging tijdens telefooncontact in de latente fase als vertrouwenwekkend. Volgens de vrouwen hebben partners een belangrijke rol in deze fase, maar hun ervaringen met de invulling van die rol variëren. Verloskundigen vertrouwen in deze fase meer op hun eigen observaties dan op beschrijvingen van de vrouw. De verloskundigen voelen zich beperkt in hun begeleiding door de werkdruk.

Een tweede thema omvat mogelijke verbeteringen van de begeleiding. Verloskundigen vinden dat zwangere vrouwen en hun partners zich beter moeten kunnen voorbereiden met hulp van  zwangerschapscursussen. De vrouwen hebben behoefte aan realistische informatie over het mogelijk verloop van de baring. Tijdens de latente fase wensen ze praktische ondersteuning door hun partners en heldere empathische communicatie met zorgverleners.

Deze review laat zien dat de latente fase lastig is voor zwangere vrouwen, partners en zorgverleners. Een extra moeilijkheid is het gebrek aan een eenduidige definitie van de aanvang van een baring. Voorbereiding, goede communicatie met zorgverleners en een geïndividualiseerde aanpak kunnen zwangere vrouwen beter toerusten voor de latente fase.