Hypertensieve aandoeningen vormen de belangrijkste oorzaak van moedersterfte in Nederland. Vaak is hierbij sprake van onvoldoende behandeling van hypertensie en eclampsie[2]. Beter inzicht in de pathofysiologie van deze aandoeningen kan leiden tot effectievere zorg. Gerda Zeeman deed tijdens haar opleiding in de Verenigde Staten veel ervaring op met de behandeling van eclampsie. In haar promotieonderzoek “Magnetic resonance imaging and cerebrovascular hemodynamics in (pre)-eclampsia” bracht zij als eerste de blijvende veranderingen in de hersenen na eclampsie in beeld en constateerde onder meer dat er wel degelijk blijvende schade kan zijn.