Wat is de relatie tussen stress tijdens de zwangerschap en astma bij het kind? Heeft de afstand tussen de woning en GSM- of UMTSmasten invloed op de zwangerschapsuitkomst? En is de obstetrische anamnese van de moeder van de zwangere belangrijk voor de kans op complicaties tijdens haar bevalling? Voor het beantwoorden van deze en honderden andere vragen over de gezondheid van zwangere vrouwen en hun (ongeboren) kinderen is meer wetenschappelijke kennis nodig. Daarom is de PRegnancy and Infant DEvelopment (PRIDE) Study opgezet door het UMC St Radboud in Nijmegen in samenwerking met verloskundigen, gynaecologen en onderzoekers in heel Nederland. In dit grote, prospectieve cohortonderzoek worden de methodologische beperkingen van voorgaande studies ondervangen en kunnen hypotheses getoetst worden, die niet onderzocht kunnen worden in de bestaande geboortecohorten. De PRIDE Study onderscheidt zich van andere Nederlandse en buitenlandse geboortecohorten door de frequente en zeer gedetailleerde gegevensverzameling vanaf vroeg in de zwangerschap en door haar veel grotere omvang.

Zwangere vrouwen worden in principe door hun verloskundige, gynaecoloog of verloskundig actieve huisarts uitgenodigd voor deelname aan de PRIDE Study. Vlak voor of tijdens het eerste prenatale consult ontvangen zij hiertoe een informatiefolder, eventueel samen met een e-mail of brief. Aan de vrouwen wordt gevraagd om op vijf momenten via internet vragenlijsten in te vullen: rond het eerste consult, in de 17e en 34e zwangerschapsweek en 2 en 6 maanden na de uitgerekende datum. In de laatste vragenlijst kunnen deelneemsters aangeven of zij mee willen doen met de tweede fase van de PRIDE Study, waarin halfjaarlijks vragenlijsten zullen worden toegestuurd. Papieren vragenlijsten zijn beschikbaar voor vrouwen die de vragenlijsten niet via internet kunnen of willen invullen.

Ongeveer 40% van de vrouwen die uitgenodigd worden voor deelname aan de PRIDE Study doet ook daadwerkelijk mee. Uit het pilotonderzoek in de regio Nijmegen bleek dat zwangere vrouwen de tijdsinvestering voor het invullen van de vragenlijsten over het algemeen geen probleem vinden en sommigen zijn zelfs zeer enthousiast. Ook het animo om deel te nemen aan de additionele componenten van de dataverzameling is groot: 82% voor de voedingsvragenlijst, 89% voor de vragenlijst voor de aanstaande vader, 74% voor het opvragen van medische dossiers, 80% voor het opvragen van apotheekgegevens, 88% voor koppeling met de Perinatale Registratie en 77% voor speekselverzameling. Inmiddels zijn van ruim 600 vrouwen bloedmonsters opgeslagen.

Met minstens 150.000 zwangerschappen wordt de PRIDE Study wereldwijd het grootste longitudinale geboortecohort tot nu toe. Het prospectieve onderzoeksontwerp in combinatie met meerdere methoden van dataverzameling maakt het mogelijk om betrouwbare en gedetailleerde data te verzamelen over een groot aantal determinanten in de etiologisch relevante tijdsperiodes. Deze studie kan inzicht verschaffen in de rol van vele blootstellingen tijdens de zwangerschap en in de kinderjaren bij het ontstaan van een groot aantal aandoeningen, bijvoorbeeld voor stress, voeding, genetische factoren, beroepsblootstellingen, zwangerschapscomplicaties en medicijngebruik tijdens de zwangerschap. Deze inzichten kunnen uiteindelijk gebruikt worden voor het ontwikkelen en implementeren van preventieve maatregelen in de preconceptionele en prenatale zorg en tijdens de kinderjaren om de gezondheid van moeder en kind te verbeteren.