In toenemende mate hebben ziekenhuizen de laatste jaren verloskundigen in dienst genomen, om een deel van het werk op de verloskamers op zich te nemen, om een rol te spelen in de begeleiding van de zwangerschappen in de tweede lijn en om een bijdrage te leveren aan de opleiding van artsen, verpleegkundigen en anderen (NVOG, 2000; NVOG 2008; PRN, 2009). Een onderzoek door het NIVEL, louter op basis van LVR-2 cijfers, maakt zichtbaar wat de bijdrage is van de klinische verloskundigen in het totaal van de tweedelijns verloskundige zorg.