Aritkel over de implementatie van de standaard hygiëne en infectiepreventie.De standaard hygiëne en infectiepreventie valt bij u op de deurmat.En dan? Bladert u hem eens door en legt u de standaard vervolgens opde grote stapel KNOV post? Gaat u hem later lezen? Of neemt u zichvoor het er over te hebben met collega’s in uw praktijk en/of uw kringof wilt u misschien in uw toetsgroep voorstellen dit onderwerp te gaanbespreken?