De laatste maanden is er in Nederland veel tedoen geweest over de veiligheid van de thuisbevalling.Verklaart ons unieke systeem nouecht die relatief hoge perinatale sterfte, of isdie toch te wijten aan andere oorzaken? Indeze studie van Ank de Jonge et al, die eerderwerd gepubliceerd in het British Journal ofObestetry and Gynecology[1], wordt voor heteerst grootschalig onderzoek gedaan naar deveiligheid van de thuisbevalling, door gebruikte maken van LVR-gegevens.