De mentale gezondheid van vaders wordtweinig erkend en besproken, hoewel deze volgens Professor Ben Green, consultant psychiater van de University of Chester andCheadle Royal Hospital’s, een negatieveimpact kan hebben op de ontwikkeling vaneen kind