Door een tekort aan klinisch verloskundigen in Nieuw-Zeelandse ziekenhuizen ervaren verloskundigen – de helft van het totale aantal praktiserende verloskundigen – een hoge werkdruk met mogelijke gevolgen voor kwaliteit van zorg.

Er werden in deze kwalitatieve studie 22 klinisch verloskundigen met acht tot veertig jaar werkervaring geïnterviewd en gevraagd naar factoren en strategieën die hen helpen om bestendig en gemotiveerd te blijven in hun werk. Drie thema’s beschrijven wat volgens de participanten hier essentieel aan bijdroeg.

Het eerst thema Unieke relatie met de vrouw beschrijft de connectie die ervaren wordt in de begeleiding van iedere individuele vrouw, inclusief haar fysieke en/of psychosociale complexiteit en/of problematiek. Deze connectie effectueert in een waardevol gevoel en unieke positieve ervaringen.

Thema twee Diversiteit beschrijft de affiniteit van de participanten met de variatie, dynamiek en onvoorspelbaarheid van situaties die participanten ervoeren, met name tijdens obstetrische spoedgevallen. Dit gaf de participanten het gevoel dat ze nodig zijn, zinvol werk doen en een waardevolle bijdrage leveren aan het leven van een vrouw; ook bij een slechte afloop.

Het derde thema Leiderschap beschrijft de controle die participanten ervoeren met betrekking tot de organisatie van hun afdeling. Dit kwam tot uiting in de dagelijkse organisatie of per dienst; het creëren van een leercultuur voor arts-assistenten maar met name voor verloskundigen in opleiding. Dit gaf hen een gevoel van ‘zorgen voor’. Het gevoel bij te dragen aan de ontwikkeling en bestendiging van een toekomstig zorgverlener gaf hen een positief gevoel. Een zekere mate van keuze over diensten en op welke afdeling zij werkzaam zijn in de kliniek gaf hen een gevoel van controle op professioneel gebied maar ook in hun privéleven.

De auteurs concluderen dat de thema’s de kern van de klinische verloskundige identificeren. Deze thema’s zijn onderwerpen van aandacht in onderwijs en op politiek en maatschappelijk vlak.