Prachtig beschrijft Geert Mak in ‘Reizen zonder John’ een uitzichtpunt in New Hampshire: ‘enkel geschapen om te consumeren, niet om iets te doen of te maken… veel bezoekers blijven in hun auto zitten, staren door de voorruit naar het landschap alsof het op een scherm is geprojecteerd, en verkassen dan weer op weg naar een nieuwe ervaring’.

De Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ) stelt dat de rol van de patiënt verandert van zorgconsument in die van een actieve, bij de eigen gezondheid betrokken burger. De tijd van consumeren is voorbij. In je auto blijven zitten en staren door de voorruit naar het landschap gezondheidszorg kan niet meer. Van een overlevingsmaatschappij zijn we, na de Tweede Wereldoorlog, via de consumptiemaatschappij opgeschoven naar een informatiemaatschappij. Dat heeft natuurlijk ook zijn beslag in de gezondheidszorg. Het is niet langer ‘de dokter’ die bepaalt, het zijn multidisciplinaire teams die zorg bieden door alle lijnen heen met een steeds centralere rol en zelfs eigen regie van de patiënt. We bevinden ons in een overgangsperiode, een keerpunt waarin de rollen herverdeeld en herschikt worden en tevens een herinrichting van de zorg plaatsvindt. De betaalbaarheid van de gezondheidszorg is een extra complicerende factor.