Wanneer  een  zwangerschap  gecompliceerd  wordt door het HELLP-syndroom dient men  altijd bedacht te  zijn op de  zeldzame complicaties van het HELLP-syndroom.  In  deze  casus  wordt  een  dergelijke complicatie  gepresenteerd  en  worden  de  behandelingsmodaliteiten kort besproken.

Een  29-jarige  primigravida  werd  bij  een  zwangerschapsduur  van  31  5/7  weken  ingestuurd  naar  ons tertiaire centrum wegens een ernstige pre-eclampsie danwel HELLP-syndroom en tevens een ernstige foetale groeivertraging. De hypertensie werd behandeld met Labetalol 80 mg/uur en magnesiumsulfaat intraveneus, er was geen proteïnurie op dit moment. Zij klaagde over pijn aan haar  rechterschouder en nek, naast  pijn  in  epigastrio. Door  het  ernstige  klinische beloop  is  er  op  dit moment  geen  extra  diagnostiek verricht.  De  combinatie  van  het  klinisch  beeld  en de  laboratoriumuitslagen  maakten  dat  het  HELLP-syndroom bovenaan de differentiaal diagnose stond. Na  het  stabiliseren  van  de  bloeddruk werd wegens de  verslechterende  maternale  conditie  en  ernstige trombocytopenie  een  spoed  sectio  caesarae  verricht  (Hb  7.3 mmol/L; Trombocyten 46  10E9/L;  LDH 543 U/L,  ASAT  406 U/L,  ALAT  118 U/L). Wegens  de trombo  cytopenie werd deze operatie onder algehele anesthesie uitgevoerd. Tijdens de  ingreep werd  een trombocytentransfusie toegediend. Er werd een zoon geboren  van  1280  gram  (p16) met  een  Apgar-score
van 6 na 1 minuut en 9 na 5 minuten. Tijdens de procedure was er 500 cc bloedverlies.