Een interstitiële zwangerschap is een zeldzame vorm van een extra-uteriene zwangerschap (EUG), met in Nederland een jaarlijkse incidentie van ongeveer 115 gevallen. De mortaliteit van een interstitiële zwangerschap ligt met één op de 40 bijna vijftien keer hoger dan de mortaliteit van een tubaire zwangerschap. Uitstel van consultatie van gespecialiseerde centra bij de lastige differentiatie tussen intra-uteriene, interstitiële en anderevormen van ectopische graviditeit kan ertoe leiden dat een EUG onnodig laat wordt behandeld, hetgeen kan resulteren in onnodige chirurgische interventies bij de behandeling van de verschillende typen ectopische graviditeit.

 

??Bij interstitiële zwangerschappen worden afhankelijk van
het initieel afwachtende als met behandeling met locale of
systemische toediening van MTX. Chirurgische interventie is in
principe pas aan de orde bij peritoneale prikkeling.
Gezien de twijfel over de compliance van de patiënte bij
systemisch MTX en de vergevorderde termijn werd in deze
casus besloten dat een acute oplossing noodzakelijk was.
Een diagnostische laparoscopie bevestigde een gevorderde,
sterk gevasculariseerde intacte interstitiële zwangerschap,
hetgeen locaal MTX uitsloot en conversie naar laparotomie
en een wigexcisie rechtvaardigde. De beschreven casus
illustreert het belang van voldoende vaardigheid in transvaginale
echografie in verloskundige centra en het belang
van het direct doorsturen naar specialistische centra van
patiënten wanneer onzekerheden bestaan over het waargenomen
echobeeld. In dit geval had daarmee misschien
een laparotomie voorkómen kunnen worden.

 

 

??