Een ware vitamine-B12-defiiëntie tijdens de zwangerschap is zeldzaam. Hierbij zijn een strikt vegetarisch dieet of een perniceuze anemie de meest voorkomende oorzaken. Wij beschrijven een casus van een 29-jarige zwangere bij 34 weken met een macrocytaire anemie en een vitamine-B12- en foliumzuurdefiiëntie. Voor de vitamine-B12-defiiëntie werd geen duidelijke oorzaak gevonden. Een vitamineB12-meting heeft een lage positief voorspellende waarde, waardoor een lage vitamine-B12-concentratie niet altijd wijst op een ware vitamine-B12-defiiëntie. Aanvullende laboratoriumbepalingen van homocysteïne en methylmalonzuur zijn nodig om een ware vitamine-B12-defiiëntie op weefselniveau vast te stellen. Met name bij zwangeren wordt vaker een ‘fout lage’ vitamine-B12-concentratie gevonden. Start dus bij zwangeren niet te snel met vitamine-B12-suppletie, maar verricht aanvullend laboratoriumonderzoek!