Om zwangere vrouwen te informeren en adviseren over verzorging en opvoeding van hun baby is er een scala aan boeken op de markt. Deze boeken zijn gekarakteriseerd door een sturende en gedirigeerde benadering van het aansturen van de routine van de verzorging en opvoeding. Maternaal welbevinden in het eerste jaar postpartum is geassocieerd met dagelijkse routines, nacht/slaap patronen en onzekerheden.

Om het effect van het lezen van deze boeken op maternaal emotioneel welbevinden te onderzoeken, bestudeerden de onderzoekers de associatie tussen het gebruik van deze boeken en depressie, stress en zelfvertrouwen in het eerste jaar postpartum. De studie maakte gebruik van een vragenlijst. Data van lezers en niet-lezers werden vergeleken.

De participanten bestonden uit 261 Britse moeders, met een gemiddelde leeftijd van 31 jaar, die minder dan 1 jaar geleden bevallen waren. Merendeel (63%) kreeg hun eerste kind en hadden een vaste relatie (96%). De participanten bestonden uit 64% lezers/ 36% niet-lezers. De lezers hadden gemiddeld 2 verschillende boeken gelezen. Niet-lezers hadden geen boeken gelezen. Lezers waren significant ouder dan de niet-lezers (p=,001). Een vijfde (21%) van de participanten volgde het advies zoals beschreven in de boeken en slechts 14% was overtuigd dat de verzorging en opvoedingsadviezen relevant waren.

Moeders die boeken hadden gelezen waren significant meer depressief [F(1,346)=14,68; p=,000], ervoeren meer stress [F(1,346)=19,07; p=,000] en hadden minder zelfvertrouwen [F(1,346)=6,02; p=,000] vergeleken met niet-lezende moeders. Er werd gecorrigeerd voor maternale leeftijd. Het was onbekend hoe de participanten scoorden op de psychometrische factoren voorafgaande aan het lezen van de boeken.

De auteurs concluderen dat het voor verloskundigen op de hoogte zijn van de associatie tussen het lezen van deze boeken. Het vraagt mogelijk reflectie op waarom vrouwen deze boeken gaan lezen en of deze moeders mogelijk op andere wijze ondersteund moeten worden in hun vragen en onzekerheden betreft verzorging en opvoeding.