Op 26 maart j.l vond in het MECC te Maastricht het negende symposium Prenatale Diagnostiek plaats. De titel van deze dag verwoordt de vele nieuwe ontwikkelingen op het gebied van prenatale diagnostiek, waarvan vandaag een aantal nader besproken werden.