Deze review brengt in beeld wat er bekend is over de ervaringen van vaders met een kind op de NICU (Neonatale Intensive Care Unit). Uit de resultaten van de 27 geïncludeerde studies kwamen vier hoofdthema’s naar voren: stress & angst, informatievoorziening, sekseverschillen en emoties.

Dat een kind op de NICU ligt is een stressvolle gebeurtenis. Vaders van premature kinderen scoren hoger op depressie scores dan vaders met een a terme pasgeborene. In de meeste studies rapporteerden vaders minder stress dan moeders. Wanneer vaders vrije bezoektijden hebben werkt dat stress reducerend. Veel vaders starten weer met werken in de periode dat hun kind op de NICU ligt.

Informatievoorziening is voor mannen dan ook anders dan voor vrouwen. Omdat zij vaker ’s avonds langskomen in verband met hun werk krijgen zij informatie vaker via de moeder en hebben zij minder contact met de behandelaars gedurende de werkuren. Het is belangrijk dat hulpverleners oog hebben voor eventueel niet benoemde of geuite gevoelens bij de vader.

De onderzoekers suggereren dat er mogelijkheden zijn die vaders faciliteren in deze stressvolle periode. Onder andere langere bezoeken, interventies gericht op vader-kind binding en de beschikbaarheid van relevante medewerkers in de avonduren voor het geven van informatie en het beantwoorden van vragen van de vader.

Uit meerdere studies kwam naar voren dat er ook emotioneel kwetsbare vaders zijn. Mogelijk zou hier prenataal op gescreend kunnen worden, zodat deze vaders direct goed begeleid kunnen worden. Een goede communicatie tussen de verloskundige en het neonatale team is daarbij van belang.