De laatste decennia is in westerse landen het percentage baringen dat ingeleid wordt toegenomen. Zo wordt ook bij laat- en post terme laag risico zwangerschappen steeds vaker een electieve of niet medisch geïndiceerde inleiding aanbevolen. Er is echter tot op heden geen verschil in uitkomst gevonden tussen afwachtend beleid en inleiden.

Om tot een geïnformeerde keuze te kunnen komen is het van belang om de zwangere ook over de ervaringsgerichte aspecten, naast de medische aspecten, van inleiden voor te lichten.

Het doel van deze studie was om het huidige kwalitatieve onderzoek naar de ervaringen van vrouwen met inleiding bij een laat-/ post terme zwangerschap samen te vatten. Na systematisch onderzoek in drie databanken werden uiteindelijk acht studies geïncludeerd, waarvan drie uit het Verenigd Koninkrijk en één uit respectievelijk Schotland, Australië, de Verenigde Staten, Ierland en Canada.

Er waren zeven interview studies (n=116) en één mixed-methods studie (n=161). De uitkomsten werden geanalyseerd en met thematische synthese samengevoegd tot drie thema’s: (1) Bijstelling van de verwachtingen van de zwangere. Hoewel sommigen het als prettig hebben ervaren dat er een datum inleiding werd vastgesteld, hadden de meesten tijd nodig om hun verwachtingen, zoals een spontane bevalling, bij te stellen.

Daarvoor werd niet steeds de ruimte en ondersteuning geboden, (2) De zwangere besloot niet zelf tot inleiden. De aanbeveling van de zorgverlener werd als standaard beleid ervaren en de zwangere kreeg onvoldoende informatie en tijd om zelf een besluit te nemen, (3) Het proces van de inleiding. Eenmaal ingeleid ervaren de zwangeren verlies van regie over het proces. Zij moeten zich aanpassen aan het protocol en de organisatie.

De auteurs stellen dat de veelal negatieve ervaringen vermeden zouden kunnen worden door betere communicatie en een meer cliëntgerichte benadering. Zij pleiten voor geïnformeerde keuze en shared decision making.