Terwijl op 11 december 2008 het Kennispoort-Verloskundecongres in volle gang was inUtrecht, werd in Glasgow de officiële goedkeuringgegeven aan de Europese master -opleiding voor verloskundigen. Een opleidingdie van start zal gaan in september 2009.Binnen Europa zijn er, ondanks de aanwezigeexpertise en kennis in verschillenden landen,weinig mogelijkheden voor verdere academiseringvan de verloskundige. Nederland is éénvan de landen binnen Europa die wel eenmasteropleiding kent voor verloskundigen.Waarom dan nog een extra universitairprogramma voor Nederlandse verloskundigenin de vorm van een Europese masters degree?