Na een unaniem besluit van de AlgemeneLedenvergadering in juni 2005 is op1 januari 2006 het KwaliteitsregisterVerloskundigen van start gegaan. Met hetKwaliteitsregister zijn verloskundigen in staataan te tonen dat zij werken aan de kwaliteitvan hun zorg. Het register is vrijwillig en isopengesteld voor alle verloskundigen,zowel leden als niet-leden van de KNOV.Om de registratiecriteria en -procedure in eenvroeg stadium te toetsen is een vervroegdevrijwillige herregistratie uitgevoerd in devorm van een pilot. Dit artikel beschrijft debevindingen van deze pilot.