Tien jaar na de landelijke campagne overfoliumzuur is de adequate inname van foliumzuurrondom de conceptie nog steeds beperkt,met name onder allochtone en laagopgeleidevrouwen in Nederland. Dit was voor VWS deaanleiding om, door het financieren vanprojecten[1] foliumzuur, opnieuw onder de aandachtte brengen. In het KNOV project ‘foliumzuurvia de verloskundige praktijk’ richttentwee verloskundige praktijken in Tilburg enEnschede zich op het bereiken en voorlichtenvan autoch tone vrouwen met een lage sociaaleconomischestatus (SES) en allochtone vrouwen.Hoewel foliumzuur maar één elementvan preconceptiezorg is, sluiten de ervaringenin dit project aan bij initiatieven van de KNOVom preconceptiezorg voor eenieder toegankelijkte maken.