Eind 2011 moeten 431 Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) operationeel zijn.Rond deze tijd zijn er 250 gestart en zijn de overige in wording. De verwachting is dat in 2010 70% van de gemeenten prenataal zorgaanbod zal bieden vanuit het CJG. In 2011 zullen bijna alle gemeenten (97%) prenataal zorgaanbod vanuit het CJG gerealiseerd hebben.[1]Maar wat is dat voor prenataal zorgaanbod en op welke wijze is de professional bij uitstek, de eerstelijns verloskundige, hierbij betrokken?