Verloskundigen zijn zich meer en meer bewust van de noodzaak dat hun verlos-kundig handelen wordt onderzocht en wetenschappelijk onderbouwd. Die bewegingheeft zich ongeveer tien jaar geleden ingezet en zal naar mijn stellige overtuigingniet meer teruggedraaid worden. De gevolgen van dat nieuwe denken in deberoepsgroep zijn zichtbaar: negen gepromoveerde verloskundigen, even uit deosse pols geschat een stuk of twintig in de pijplijn, drie hoogleraren (AMC,VUMC en Maastricht) een Masteropleiding voor verloskundigen aan het AMC eneen heleboel onderzoek voor en door verloskundigen, inclusief publicaties in peeeviewed bladen met mooie impactfactoren. Een resultaat om trots op te zijn!