Het hoeft geen betoog dat de perinatale sterftecijfers belangrijk zijn en onze aandacht verdienen. Maar we moeten die cijfers niet als kapstok te gebruikenwaar we alles aan ophangen. Zo lijkt het op dit moment of vrouwen slechts tweekeuzes hebben: voor de baby veilige of voor haarzelf prettige geboorte. De eerstevindt zij bij de gynaecoloog, de tweede bij de verloskundige. Daarbij komt ook nogdat het lijkt, alsof elke perinatale sterfte die je zou kunnen voorkomen per definitiede moeite waard is, ongeacht hoeveel interventies met daarmee gepaard gaandematernale morbiditeit dit kost. Ik denk van niet.