Om het aantal rest-anastomosen en daarbij horende complicaties zoals TAPS en recidief TTS te verminderen werd een nieuwe lasertechniek geïntroduceerd, de Solomontechniek waarbij de gehele vasculaire equator werd gecoaguleerd. In een internationale multicenter-gerandomiseerde studie werd de Solomontechniek vergeleken met de standaardtechniek, waarbij alleen anastomosen werden gecoaguleerd. In deze studie vonden we een reductie van de primaire uitkomst (een samengestelde uitkomst bestaande uit een van de volgende: TAPS, recidief TTS, perinatale mortaliteit of ernstige neonatale morbiditeit) van 49% in de standaardgroep naar 34% in de Solomongroep. In de Solomongroep werd een signifiante reductie van TAPS en recidief TTS gezien van 21% tot 4%. Geen signifiant verschil werd gezien in ernstige neonatale morbiditeit of mortaliteit. Gezien die afwezige nadelige uitkomsten adviseren we de Solomontechniek voor de behandeling van TTS. Verder is het belangrijk om patiënten na behandeling van TTS minimaal tweewekelijks echoscopisch te vervolgen, inclusief ACM-Vmaxmetingen aangezien er een kleine kans op TAPS of recidief TTS aanwezig blijft.