Het is precies 50 jaar geleden dat de wereld werd opgeschrikt door het softenon drama. Er werden in korte tijd in verschillende landen kinderen geboren met sterk verkorte ledematen (focomelie). Dit schrikbeeld staat zeker de ouderen onder ons voor ogen als we het hebben over het gebruik van geneesmiddelen tijdens de zwangerschap. Is dit terecht? Nee, want er is sindsdien veel veranderd. Maar helaas moeten we constateren dat onze kennis over de effecten van geneesmiddelen in de zwangerschap nog beperkt is. Dit artikel poogt meer inzicht te geven in wat we weten over de risico’s van geneesmiddelen in de zwangerschap en hoe we dat kunnen onderzoeken.