Zwangerschapsverlies is een thema dat in de praktijk en onderzoek vooral gericht is op de beleving van de vrouw. De impact die deze gebeurtenis heeft op de man wordt nauwe- lijks behandeld in de wetenschappelijke litera- tuur [McCreight, 2004]. In dit artikel worden de bevindingen gepresenteerd van een explo- rerende sociaalwetenschappelijke studie naar de beleving en betekenisgeving van zwanger- schapsverlies, vanuit het perspectief van de man. Hierin speelt de visualisering van het ongeboren kind, door middel van echoscopie, een belangrijke rol.